Suomen puu- ja paperiteollisuus

Heikki Ahon ja Björn Soldanin valmistama pitkä dokumenttielokuva, joka tehtiin Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton ja Metsäteollisuuden Valistustoimiston tilauksesta. Ikuistetuiksi tulivat Pohjois-Suomen savotat, puun uitto vesistöjä pitkin, sahat ja paperitehtaat. Etupäässä ulkomaiselle yleisölle suunnattu dokumentti esitteli modernin teollisuusmaan, jota kehuttiin ”koneiden valtakunnaksi”. [mykkä]

Vuosi: 
1929
Elokuvan nimet: 
Suomen puu- ja paperiteollisuus (virallinen nimi)
Finlands pappers- och träförädlingsindustri (ruotsinkielinen nimi)
Tuotanto: 
Aho, Soldan & Co
Laji: 
pitkä dokumentti
Teemat: 
Tiede, teollisuus ja talous