Tie ja työ

Elokuvassa asetetaan kuvitteellisella tietyömaalla vastakkain kone- ja ihmistyövoima. Eräässä maaseutupitäjässä aloitetaan tien rakentaminen korpikylään, jotta yhteys periferian ja keskuksen välillä avautuisi. Lapiomiehet eivät pidä raivauskoneiden käytöstä, vaan uhkaavat lakolla. Raivaustraktori viedään pois työmaalta, ja miehet aloittavat tien teon käsivoimin. Lapiomiehet huomaavat kuitenkin työn sietämättömän raskaaksi, ja raivauskone tulee takaisin työmaalle. Näin tie valmistuu rationaalisesti: ”Terve järki voitti.” Ideana on maanteiden toisiinsa verkottama yhteiskunta, joka selostuksen mukaan ”rikastuttaa, avaa uusia mahdollisuuksia”. Tavoite saavutetaan vain modernilla konevoimalla. Työväestön vastarinta ja pelko työn menettämisestä nähdään konservatismina, kehityksen jarruna.

Vuosi: 
1960
Elokuvan nimet: 
Tie ja työ (virallinen nimi)
Ohjaus: 
Veikko Laihanen
Tuotanto: 
Veikko Laihanen Oy
Laji: 
lyhyt dokumentti
Teemat: 
Tiede, teollisuus ja talous
Asiasanat: