Året 1968

Under året 1968 kokade det i världen och så också i Finland. I Polen och speciellt i Tjeckoslovakien var det mycket oroligheter och krav på att ersätta det socialistiska systemet med ett demokratiskt. Tjeckoslovakiens situation artade sig till östblockets ockupation av området och senare steg en ny regering till makten som också godkände det gamla systemet. Sovjetiska trupper stannade i landet en längre tid. Även i Finland arrangerades demonstrationer som stöd för Tjeckoslovakiens situation. 

I Frankrike arrangerades stora studentdemonstrationer våren 1968, vilka tog sig an då ett av fakulteten på universitetet stängdes. Polismyndigheterna svarade till demonstrationerna med våld vilket fick arbetarna att svara med strejk. Arbetarförbunden utnyttjade oroligheterna för att driva sin egen sak som godkändes av Frankrikes regering i maj.  I Finland hade studenternas rörelse sin kulmen i ockupationen av legendariska Gamla studenthuset, som nog var studenternas egendom.