Bostadsbrist efter kriget

När kriget avslutades för Finlands del under hösten 1944 återvände en stor grupp från fronten tillbaka till hembygden. En del av trupperna stannade och förde krig mot tyskar för att frigöra Lappland. Under samma tid behövde en stor mängd evakuerade bosättas. Dessutom flyttade många från landsbygden till städer, speciellt till Helsingfors, vilket förvärrade bostadsbristen ytterligare. 

Flera år efter krigets slut var det kring 4000-6000 familjer som köade i Helsingfors bostadskö – en kö med endast de mest akuta fallen. En ensamboende kunde i de flesta fall inte delta i en bostadskö, vilket orsakade att flera fick bo som underhyresgäster i ett hörn eller i pannrum. Den genomsnittliga väntetiden växlade mellan sju och tretton månader och bostäderna var oftast kyliga i brist på eldmaterial. Således kom Folkförsörjningens värmekontroll fram till att 13-15 grader var en passlig rumstemperatur. Då konstruktionen av Avarabostäder inleddes i slutet av 1940-talet lättade bostadsbristen avsevärt.