Ett decennium av urbanisering

Under 1920-talet urbaniserades Finland i allt högre grad. Även om en stor del av det finländska folket var sysselsatta inom lantbruk och dess olika binäringar lockade städerna överloppsbefolkningen till sig. Dessutom hade städerna tillgängliga arbetsplatser inom industrin. Träförädlings- och pappersindustrin var en betydande exportgren i alla sina former. Till exempel användes Imatra fors som energikälla för industribranschen. 

Efter krigets förlamande effekt upplivades kulturlivet. Även den alltför hetsiga jazz-kulturen blomstrade trots förbudslaget och flera biografer uppstod på olika håll i landet. Finland hade sin guldålder i sport då finländska långdistanslöpare tävlade Finland på världskartan. 

Inom politiken pågick K.J. Ståhlbergs presidentperiod, en tid där landet stabiliserades och såren efter inbördeskriget läktes. Presidenten underströk betydelsen av landets stabilitet och hur landet skall med lag byggas. Ståhlbergs efterträdare Lauri Kr. Relander strävade i sin tur att upphöja Finland till en nation bland andra nationer: under sin period gjorde han fem utlandsbesök, vilket gav honom smeknamnet Resander eller Reslander. 

En inrikespolitisk betydande period ägde rum år 1928 då inbördeskrigets förlorare socialdemokraterna utformade landets regering i led av Väinö Tanner. Under hans period frisläpptes de sista av röda gardets medlemmar som hade dömts till fängelse efter kriget.