Generalstrejk 1956

Generalstrejken 1956 påbörjades första mars, samma dag som Urho Kekkonen inledde sitt presidentskap. Finlands Fackförbunds Centralorganisation FCC hade krävt en löneförhöjning på ca 6-10 procent, men arbetsgivarna vägrade acceptera förslaget. Orsaken för förhöjningen var avskaffandet av löne- och prisregleringen 1955 vilket bidrog till kraftig prisstegring och höjda levnadskostnader. 

Omkring en halv miljon arbetare strejkade, vilket fick MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto) som en motåtgärd inleda strejk i att distribuera mjölkprodukter. FCC kämpade för att begränsa informationsflödet vilket endast fick tidningarna att publicera nyhetsblad som delades ut på gatorna och klistrades på affärernas fönster. Speciellt på bensinstationer utbröt våldsamma stridigheter, men strejken avklarades i sin helhet utan dödsoffer. 

Strejken slutade 20:e mars när arbetsgivarna accepterade FCC:s originella förslag på löneförhöjning, vilket skulle ersätta prishöjningarna, men FCC:s seger varade inte länge i följd av inflation. Vissa av strejkens deltagare dömdes för uppror och även för revolt.