Högerorientering i 1930-talets Finland

Efter inbördeskriget 1918 framstod Finland huvudsakligen som en högerorienterad stat, dock var vänstern inte besegrad. Kommunistiska rörelser hade ingen framgång men socialdemokraterna hade fria händer. I och med den ekonomiska depressionen som spred sig i slutet av 1920-talet organiserade sig högerorienterade rörelser och medförde Lappo-rörelsen. I ledning av Vihtori Kosola tog rörelsen inspiration från Italiens fascism och Tyskland nationalsocialism.

Folkrörelsen organiserade sig efter det katastrofala Mäntsäläupproret 1932 till Fosterländska folkrörelsen, som vann tillträde i riksdagen med 14 platser både 1933 och 1936 tack vare ett valförbund med Samlingspartiet. Nationalsocialistiska rörelser med inriktning mot Tyskland lyckades inte tillträda Finlands riksdag, utan hade inre stridigheter som resulterade i uppdelning till mindre grupperingar. Rörelsens guldålder var under fortsättningskriget då Finland var partner i allians med Tyskland, men även då hade nationalsocialistiska rörelser inget politiskt inflytande.