Industrialisering och modernisering


Heikki Ahon ja Björn Soldanin elokuvissa näkyi modernismin vaikutukset.

Från industrialiseringens första början kom Finland långt efter andra västeuropeiska länder. Anledningen för detta var en brist av know-how, kunnig personal, resurser och statens outvecklade lagstiftning. Således möjliggjordes Finlands industrialisering under 1800-talet av utländska företagare och investerare. Dock skred utvecklingen snabbare än i Ryssland – således var Finland mer industrialiserat än kejsardömet redan i början av 1900-talet. Finlands handelspartners var i huvudsak Ryssland och England. 

I och med industrialiseringen och urbaniseringen formades i Finland den modernistiska kulturrörelsen Fackelbärarna (Tulenkantajat) med deras enorma intresse för Europa. Till Fackelbärarna ingick speciellt författare, som Olavi Paavolainen, Katri Vala och Uuno Kallas, men även målare och musiker. Gruppen ville ”öppna fönstren mot Europa” och splittrades slutligen i början av 1930-talet på grund av politiska och konstnärliga konflikter.