Krigspropaganda

Genom tiderna har krigspropaganda varit en essentiell del av krigsföring, med syfte att främja de egna hjältarna och presentera fienden i negativt ljus. Finska försvarsmakterna formade 1937 ett eget förbund, Propagandaliitto, vars medlemmar var bland annat författare som Armas J. Pulla, Olavi Paavolainen och Mika Waltari.

Under vinterkriget kom inte informationsverksamheten ordentligt igång men under fortsättningskriget inledde finska statens informations- och propagandaorgan Valtion tiedotuslaitos sitt arbete. Mika Waltari medverkade och hade redan under vinterkrigets gång varit på fronten och informerat om situationen i texter som publicerades i flera länder. Waltaris arbete fick uppföljning under fortsättningskriget där han även intervjuade officerare och soldater, samtidigt som han skrev sex filmmanuskript. Waltaris nära vän Armas J. Pulla skrev under krigstid sju böcker med Ryhmy och Romppainen. I böckerna slogs inte fienden ihjäl utan enbart ”drämdes till”. I samma stil skapade Erkki Tanttu sina serier med hans populära seriefigur Rymy-Eetu.