Mellan öst och väst

Under decenniet blev Finland åter en fullkomlig del av världen. Landet avklarade sitt krigsskadestånd till Sovjetunionen i snabb takt, då sista tåget fyllt med skadeståndsprodukter passerade gränsen vid Vainikkala i september 1952. Under sommaren samma år ordnades de tolfte Olympiska spelen. 

Porkalaområdets återlämning till Finland var en av andra världskrigets sista påföljder, och inträffade i januari 1956. Under arrendetiden förvandlades området till världens längsta järnvägstunnel i och med att tågens fönster va täckta med skivor för att blockera resenärernas möjligheter att iaktta vad som pågick på Porkala arrendeområde. Porkala var ett markant hot mot Finlands säkerhet då huvudstaden var inom räckvidd för bombningar. Efter återlämnandet av området kunde ursprungliga befolkningen returnera till sina hem. 

Den finska politiken var under årtiondet präglat av en vänlig ton och samarbete gentemot Sovjetunionen, och den politiska linjen benämndes Paasikivi-Kekkonen-linjen efter dess initiativtagare. Utrikeshandeln riktades i stor utsträckning mot Sovjetunionen, men England förblev också en viktig handelspartner. Finlands utrikeshandelsförbund deltog i internationella mässor och bidrog med att göra Finland och dess industri känt, och på motsvarande sätt arrangerades internationella mässor i Finland inom olika branscher. 

Inom kulturens fält var Väinö Linnas Den okända soldaten en av årtiondets nyckelromaner. Romanen skildrar fortsättningskriget genom en specifik truppförbands perspektiv. Även filmatiseringen regisserad av Edvin Laine har nått en ikonisk status. En avsevärt avvikande värld skapades av Tove Janssons Muminböcker, som är betydelsefulla även idag. Senast under 1950-talet nådde Alvar Aalto den internationella anseende som fortsätter även till denna dag. 

Inom musikens domän influerade å ena sidan den enligt kulturfolket vulgära rillumarei-kulturen, och å andra sidan rock’n’rolls guldålder när de stora åldersgrupperna uppnådde en lämplig ålder. 1952 vann Armi Kuusela titeln som Miss Universum och fick finländarna att tappa hakan. Tillika var Finlands första televisionssändning år 1955 en milstolpe. Inledningsvis var det en glädje för en liten grupp, och småningom ett nöje för allt större folkmassor.