Mot Europeiska unionen

Finlands utrikespolitiska ställning förändrades avsevärt i början av 1990-talet då Sovjetunionen upplöstes, Estland sökte självständighet och vänskaps- och biståndspakten miste sin betydelse. Finland har genom sin historia varit en del av Europa och en del av exempelvis Europeiska frihandelssammanslutningen EFTA från 1991, men medlemsförhandlingarna med Europeiska ekonomiska gemenskapen innebar en mycket mer genomgripande sammanslutning.

Under samma tid som Finland förhandlade även Sverige och Österrike om medlemskap i Europeiska gemenskaperna. Förhandlingarna inleddes i februari 1993 och för Finlands del handlade de speciellt om jordbruksfrågor och regionalpolitik. Den första mars 1994 slutfördes förhandlingarna, samtidigt som Martti Ahtisaari blev Finlands president. I oktober 1994 hölls i landet en folkomröstning där 56,9 procent röstade för ett finländskt medlemskap i Europeiska unionen. I liknande folkomröstningar röstade även svenska och österrikiska medborgare för ett medlemskap, men i Norge röstade man emot medlemskapet.