AA-Car Hire

Reklam för en biluthyrningsfirma.

År: 
1961
Filmens namn: 
AA-Car Hire (titel)
Produktion: 
Filmitalo Oy
Genre: 
kort reklam
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi