Aero

Flygreklam i savolaxstil.

År: 
1959
Filmens namn: 
Aero Savolaisukko (titel)
Regi: 
Allan Pyykkö
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort reklam
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi
Ämnesord: