Akademiska språkfrågan

En debatt i riksdagen år 1935 blev den akademiska språkfrågans kulmen. Äktfinnarna ville förhala beslutet om regeringens förslag att inrätta ett flertal svenska professurer vid Helsingfors universitet. I Suomi-Filmis nyhetsfilm skildras studenteras demonstrationer och den proppfulla järnvägsstationen. [stum]

År: 
1935
Filmens namn: 
Suomi-Filmin uutiskuvia 3/35 (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik