Andra världskriget inleds

En alldaglig tisdag den 1.9.1939 anländer ett telegram till tidningen Helsingin Sanomat: kriget har startat i Europa. Nyheten syns så småningom i stadslandskapet.

År: 
1939
Filmens namn: 
Suomi-Filmin uutiskuvia 1/39 (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik