Ångbåtsolycka på Näsijärvisjön

Ångbåten Kuru välte i en storm på Näsijärvisjön 7.9.1929 och 138 passagerar drunknade, endast 22 räddades. Olyckan var Finlands värsta båtolycka inrikes.

I början av nyhetsfilmen följer vi riksdagsledamot Ida Vihuris (SDP) begravning i Tammerfors, likkistor som sänds via farled till Kuru och offrens välsignelse i Kalevankangas. Mot filmens slut lyfts skeppsvraket från sjöbottnet.

Originellt byggdes Kuru 1915 och efter missödet returnerades Kuru till sjöss endast några veckor efter olyckan. [stum]

År: 
1929
Filmens namn: 
Hirvittävä laivaonnettomuus Näsijärvellä syyskuun 7. pnä 1929 (titel)
Produktion: 
Kinosto Oy Tampere
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid
Samhället och politik