Antti Ahlström - föregångare inom ekonomi

Filmatiseringen om Antti Ahlströms liv och historien om samfundet efter hans namn är baserad på biografier, brev och minnesanteckningar. Då Ahlström köpte herrgårdarna och järnbruken i Norrmark och Kauttua blev han med en gång en framstående storindustriägare. Under nödåren köpte Ahlström säd från utlandet och delade det gratis till lokala ortsbor, och räddade flera från hungersdöd. Denna film av Suomi-Filmi är inspelad på studion i Munksnäs.

År: 
1946
Filmens namn: 
Talouselämämme uranuurtaja Antti Ahlström (titel)
Regi: 
Holger Harrivirta
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort fiktion & dokumentär
Teman: 
Samhället och politik
Vetenskap, industri och ekonomi