Artilleriet

Filmklippet presenterar artilleriets verksamhet, fältpost och stridigheter. Filmen granskades eller visades inte under krigstid och var den sista revyn producerad av Försvarsmakterna.

År: 
1944
Filmens namn: 
Puolustusvoimain katsaus 88 (titel)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik