Ateneum

I Ateneums konstmuseum agerade ännu i slutet av 1930-talet Finska Konstnärsförbundets konstskola, Konstflitföreningen i Finland, dess samlingar och kontor, samt konstindustrins lärovärk. I Felix Forsmans film framkommer verksamhetens livlighet: i Ateneums skolor gick årligen kring 500 elever. Då filmen producerades hade den finländska konstens "vagga" varit verksam i 50 år.

År: 
1938
Filmens namn: 
Ateneum (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Kultur, konst och underhållning