Barndaghem

Duktiga och väluppfostrade barn i alldagliga sysslor och lekar i ett barndaghem i Helsingfors. I somliga daghem kunde barnen bo på heltid, i vissa fall även gratis.

År: 
1935
Filmens namn: 
Hetkiä lasten parissa (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik