Berghäll förnyas

Nybygge av Helsingfors stadsdel Berghäll i början av 1960-talet. Berghäll var känd som arbetarnas stadsdel, men profilerar sig idag som ungdomarnas och studenternas område.

År: 
1962
Filmens namn: 
Uudistuva Kallio (titel)
Produktion: 
Veila markkinointi Oy
Veikko Laihanen Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik
Ämnesord: