Berner

Presentation av ett bilförsäljningsföretag. Bilar sätts på prov i svår terräng.

År: 
1966
Filmens namn: 
Berner Autojen maailma (titel)
Produktion: 
Filmitalo Oy
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi