Bilder från Gottfried Strömbergs elfabrik

Bilder från industriinrättning (en del av bilderna har förstörts).

År: 
1913
Filmens namn: 
Kuvia Suomen Suuriruhtinaskunnasta 1906-1917 (titel)
Regi: 
Lauri Tykkyläinen
Produktion: 
Suomen elokuva-arkisto SEA
Yleisradio Oy
Genre: 
kompilation dokumentär
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi
Ämnesord: