Bilder från Petsamo

Bilder från gator och vägar, troligen i Rovaniemi. Bilder från Petsamo och fartygsresande. Petsamo är en f.d. ort som Finland fick avträda till Sovjetunionen år 1944. [stum]

År: 
1935
Filmens namn: 
Petsamon kuvia (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid