Bilen, samhällets betjänt

En kavalkad om bilens olika syften i samhället: en personbil som hyresbil, lastbilens olika användningssätt, busstrafik, caterpillar och bil som hjälp i jordbruket. Filmen har producerats i samarbete med trafikskyddskommissionen och ger en nostalgisk bild av bildrift på 1950-talet.

År: 
1952
Filmens namn: 
Auto yhteiskunnan palvelijana (titel)
Regi: 
Harry Lewing
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik
Vetenskap, industri och ekonomi