Björneborgs nya bro

Vigning av den nya bron över Kumo älv i Björneborg i september 1926. [stum]

År: 
1926
Filmens namn: 
Porin uusi silta (titel)
Produktion: 
Adamsin Filmitoimisto
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik