Björnungar till Högholmen

Till Högholmen anländer björnar, muskoxar och en valross från Grönland. Dessutom har lejonfamiljen vuxit.

År: 
1939
Filmens namn: 
Suomi-Filmin uutiskuvia 1/39 (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Vardag och fritid