Boendet och naturen

Postsparbankens beställningsfilm är en samhällsdokumentär som kritiserar 1960-talets inställningar om boende och samfundsplanering. I filmen jämför man boende i städer med landsbygden samt presenterar Hagalunds trädgårdsstad i Esbo.

År: 
1965
Filmens namn: 
Asuminen ja luonto (titel)
Boendet och naturen (svensk titel i Finland)
Regi: 
Risto Jarva
Produktion: 
Filminor Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid
Samhället och politik