Cirkelhuset

Cirkelhuset i Hagnäs ritades av arkitekterna Heikki och Kaija Sirén och invigdes 1968.

År: 
1969
Filmens namn: 
Ympyrätalo (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi