De evakuerade

Karelarna har igen en gång drivits från deras hem. De evakuerade på väg mot det okända, mot en ny destination. I filmklippet förflyttar sig de evakuerade och deras boskap mot tåget.

År: 
1944
Filmens namn: 
Puolustusvoimain katsaus 84 (titel)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik