Den skimrande Päijänne

Ångbåtsresa på Päijänne. Resan inleds i Lahtis och avslutas i Jyväskylä.

År: 
1959
Filmens namn: 
Päilyvää Päijännettä (titel)
Päijännes glittrande vatten (svensk titel i Finland)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid