En glimt från Tammerfors i mitten av 1910-talet

Stadsbor anländer från sitt arbete. [tidpunkten oklar]

År: 
1916
Filmens namn: 
Kuvia Suomen Suuriruhtinaskunnasta 1906-1917 (titel)
Regi: 
Lauri Tykkyläinen
Produktion: 
Suomen elokuva-arkisto SEA
Yleisradio Oy
Genre: 
kompilation dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid
Ämnesord: