Evakuerade från Hyrsylä

Evakuerade från Hyrsylä by i Suojärvi logeras nära Viks gård. Lottor erbjuder mat till evakuerade som äter ute.

År: 
1940
Filmens namn: 
Suomi-Filmin uutiskuvia 18/40 (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik