Filmarkivets väg mot en statlig myndighet

En översikt som presenterar Finlands filmarkiv rf. Filmen färdigställdes några år innan arkivet blev ett statligt ämbetsverk.

År: 
1976
Filmens namn: 
Suomen Elokuva-arkisto 29.11.1976 (titel)
Regi: 
Elina Katainen
Produktion: 
Suomen elokuva-arkisto SEA
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Film och television
Ämnesord: