Filminspelning av Mamma är förälskad

Keskiviikkokerho besöker Suomi-Filmis studio där filminspelningen av Valentin Vaalas (1909-1976) Mamma är förälskad (Huhtikuu tulee) är igång.

År: 
1953
Filmens namn: 
Finlandia-katsaus 202 (titel)
Regi: 
Harry Lewing
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Film och television
Ämnesord: