Finlandia: IV. Sången om gröna ängar och det gula smöret

Fjärde delen av Suomi-Filmis långa dokumentärfilm Finlandia.

Man plöjer och bearbetar åkrar och fält med maskiner. Hö och säd samlas in, boskapet betar och kossorna mjölkas. Dessutom presenterar filmen får-, svin-, hönsfågel- och biindustrin. I ett mejeri bereds mjölken från pastörisering till smör och ost. Smör lastas i tunnor och ost mognar i källaren. I Hangö hamn lagras, granskas och överförs mejeriprodukterna till fartyg som skeppar produkterna till världen. [stum]

År: 
1922
Filmens namn: 
Finlandia (titel)
Finlandia (svensk titel i Finland)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
lång dokumentär
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi