Finlands filmarkivs historia

Kulturfältets mångsidiga Jörn Donner drar sig till minnes grundandet av filmarkivet och dess första år. Han intervjuas av Lauri Tykkyläinen.

År: 
1994
Filmens namn: 
Jörn Donnerin haastattelu. Suomen elokuva-arkiston synty
Produktion: 
Suomen elokuva-arkisto SEA
Teman: 
Film och television
Ämnesord: