Finlands marskalk besöker rikskanslern Hitler

Finlands marskalk besöker i sin tur Hitler i Tyskland och möter rikets marskalk Herman Göring.

År: 
1942
Filmens namn: 
Puolustusvoimain katsaus 52 (titel)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik