Finlands pappers- och träförädlingsindustri

Heikki Ahos och Björn Soldans dokumentär producerades efter beställning av Finska träförädlingsindustriernas centralförbund och Metsäteollisuuden Valistustoimisto. Bröderna förevigade norra Finlands skogsarbetsplatser, timmerflottning, såg och pappersfabriker. Filmen riktades i första hand till en utländsk publik och presenterade ett modernt industriland som lovprisades som ”maskinernas rike”. [stum]

År: 
1929
Filmens namn: 
Suomen puu- ja paperiteollisuus (titel)
Finlands pappers- och träförädlingsindustri (svensk titel i Finland)
Produktion: 
Aho, Soldan & Co
Genre: 
lång dokumentär
Teman: 
Vetenskap, industri och ekonomi