Fjärrbombare

Förberedelse av flygbombningar och krigsföring mot fiender.

År: 
1943
Filmens namn: 
Puolustusvoimain katsaus 69 (titel)
Fjärrbombare (svensk titel i Finland)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik