Följer kommunerna brandlagen?

Hannu Karpo och Ensio Itkonen bekantar sig med brandförsäkringen för fordon och påfyllningskostnaderna för en brandsläckare. Dessutom utredes om kommunerna följer brandlagen.

År: 
1988
Filmens namn: 
Karpolla on asiaa: [Nimeämätön jakso]
Teman: 
Vardag och fritid