Försvarsmaktens nyhetsjournal nr. 7

Tillskott av Centrala Finlands Hjelp. Bilder från luftanfall i Helsingfors.

År: 
1940
Filmens namn: 
Puolustusvoimain uutiskatsaus 7 (titel)
Försvarsmaktens nyhetsjournal No 7 (svensk titel i Finland)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik