Från krig till fred

Under krigstid hade kvinnorna stort ansvar på hemmafronten och efter fredsförhandlingarna strävade man att normalisera samhället.

År: 
1946
Filmens namn: 
Kansa siirtyy rauhan töihin (titel)
Folket återvänder till fredens värv (svensk titel i Finland)
Produktion: 
Finlandia Kuva Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid
Samhället och politik