Freden i Tartu

Fredsfördraget i Tartu avslutade kriget mellan Finland och Sovjetunionen. Kriget hade enligt Finlands senat pågått sedan april 1918. Fördraget antecknades 14.10.1920 och trädde i kraft i december samma år.

År: 
1920
Filmens namn: 
Tarton rauha 1920
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Samhället och politik