Givakt!

I reklamtelevisionens serie Nelostie reser vi till garnisonen i Sodankylä. Journalisten Hugo Ahlberg intervjuar beväringar av Lapplands jägarbataljon samt överstelöjtnant Jorma Heinsalmi.

År: 
1965
Filmens namn: 
Nelostie: Kohti napapiiriä (Osa 2)
Regi: 
Olavi Tuomi
Produktion: 
Oy Mainos-TV-Reklam Ab
Teman: 
Samhället och politik