Hans Majestät Kejsarens besök i Helsingfors

Rysslands sista tsar Nikolai II (1868-1918) gjorde sitt enda officiella statsbesök till storfurstendömets huvudstad i mars 1915, då första världskriget var ännu igång. Syftet för tsarens besök var att bekanta sig med Östersjöflottans strategiska bas vid Sveaborgs krigshamn. Hedersgästen anlände med tåg till Helsingfors järnvägsstation, som inte än var färdigställt. Innan det militära deltog tsaren med sitt följe i gudstjänster, som ordnades både i Uspenskijkatedralen och Nikolajkyrkan.

Oscar Lindelöf spelade in denna film som, exceptionellt nog, inte granskades av ryska censuren. Filmvisningar av Hans Majestät Kejsarens besök i Helsingfors ordnades i huvudstadens tre största biografer.

År: 
1915
Filmens namn: 
Kuvia Suomen Suuriruhtinaskunnasta 1906-1917 (titel)
Regi: 
Lauri Tykkyläinen
Produktion: 
Suomen elokuva-arkisto SEA
Yleisradio Oy
Genre: 
kompilation dokumentär
Teman: 
Samhället och politik
Ämnesord: