Helsingfors i rörlig bild

Äldsta filmklippet från Finland som bevarats till idag. Bilder från Storfurstendömets huvudstad. Tidpunkten är oklar.

År: 
1907
Filmens namn: 
Kuvia Suomen Suuriruhtinaskunnasta 1906-1917 (titel)
Regi: 
Lauri Tykkyläinen
Produktion: 
Suomen elokuva-arkisto SEA
Yleisradio Oy
Genre: 
kompilation dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid