Hitler i Finland

Adolf Hitler gjorde ett överraskningsbesök till den allierade Finland inför Marskalk Mannerheims 75-års födelsedag 4.6.1942. Detta var Tysklands ledares och rikskanslistens ända utlandsresa efter krigets början. Försvarsmakternas revy om Mannerheims födelsedagsfest fokuserar på Hitlers besök.

År: 
1942
Filmens namn: 
Puolustusvoimain katsaus 49 (titel)
Produktion: 
Puolustusvoimat
Genre: 
kort journalfilm
Teman: 
Samhället och politik