Hotel Kämp renoveras

Hotell Kämp är kulturhistoriskt en värdefull byggnad, och denna klipp iakttar nedmonteringen och restaureringen av hotellet. Kämp är en nyrenässansbyggnad vid Esplanaden i Helsingfors och arkitekt Theodor Höijers (1843-1910) mästerverk. Hotellet var i Kansallis-Osake-Pankkis (KOP) ägo och revs år 1965. Vid årtiondets skifte såg Kämps fasad, huvudtrappa och spegelsal till ytan ut som förr, men var tillverkat av nytt material. Filmens manusförfattare är Pekka Suhonen, och filmen beskriver tillvägagångssättet kring Hotell Kämp, som i tiderna väckte omfattande förargelse.

År: 
1970
Filmens namn: 
Kämp (titel)
Regi: 
Valentin Vaala
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Kultur, konst och underhållning