Hur man bygger en stockbåt

Eino Mäkinens (1908-1987) kända dokumentärfilm, producerad av Kansatieteellinen filmi Ab, visar uråldriga tillverkningen av stockbåtar som man ristar av aspstockar. Den originella versionen av filmen har inte bevarats till idag, men detta är Suomi-Filmis nya version från 1950 refererad av Carl-Erik Creutz. Stockbåten täljes av en aspstock, och innan provkörningen filmas olika skeden av arbetet från att tjära båten till att hyvla trappstegen.

År: 
1950
Filmens namn: 
Haaparuuhen synty (titel)
Produktion: 
Suomi-Filmi Oy
Kansatieteellinen Filmi Oy
Genre: 
kort dokumentär
Teman: 
Vardag och fritid
Kultur, konst och underhållning